Ενημερωθείτε παρακάτω για το τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 20/10/2014

 

Δεν είχα μέχρι τώρα συμμετάσχει σε δημοτικά συμβούλια, καθώς δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική (με την στενή έννοια το όρου).

Όμως στην επαγγελματική και κοινωνική μου ζωή, συμμετείχα σε διαλόγους με σκοπό την λήψη αποφάσεων. Τυπικά αυτές οι συναντήσεις διαρκούσαν, ανάλογα με […]