Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

 

Στις  16-02-2015 διεξήχθη η με αρ. 5 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) με θέμα :

<< Συμπληρωματική απόφαση στην αρ. 399/2014 απόφαση Δ.Σ, περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 79 Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014) επί των οικονομικών θεμάτων του Δήμου Φυλής . >>

 

Για τους παρακάτω  ουσιαστικούς  αλλά και  τυπικούς – διαδικαστικούς λόγους λειτουργίας του ΔΣ, καταψηφίσαμε σαν παράταξη ΕΥ-ΠΟΛΙΣ την ένταξη του Δήμου Φυλής  στο άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 ( Για ευνόητους λόγους , θα παρακαλούσα όσους  διαβάσουν το παρόν Δελτίο Τύπου , να ανατρέξουν στην εύρεση , ανάγνωση και καλή ερμηνεία  των άρθρων 79 και 76 του                  Ν. 4316/2014 για τους Ο.Τ.Α. και τις Περιφέρειες που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις των παραπάνω άρθρων ) .

Α. Ουσιαστικοί λόγοι

► Γιατί με την ένταξη στο άρθ. 79 του Ν. 4316/2014 αποδέχεσαι αυτόματα και το ύψος ΟΛΩΝ των ΧΡΕΩΝ και ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ , συνολικού ποσού (μαζί με τις προσαυξήσεις) :    493.580.288,03 € , όλων των παρελθόντων ετών έως την 30-11-2014 , του ενιαίου Καλλικρατικού  Δήμου Φυλής σαν ΑΛΗΘΗ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και πλήρως  ΑΠΟΔΕΚΤΑ !!!!!!!!!!!!!!! Με τα στοιχεία που είχαμε στα χέρια μας και από στοιχεία  που είχαμε ζητήσει να τεθούν στη διάθεση μας , κατά την πρώτη συζήτηση που έγινε  για το ίδιο παραπάνω θέμα , με την ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Πρακτικού 19   Αριθ. Αποφ. 399 της 28-12-2014 του ΔΣ του Δήμου μας  ,  ΔΕΝ προέκυπτε από πουθενά η παραπάνω αποδοχή των χρεών σαν ΑΛΗΘΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ .

► Γιατί με την ένταξη του δήμου στο άρθρο 79 παρ.2γ(ii),  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990(Α΄ 43) που αναφέρεται σε:     << Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο >>

 

► Γιατί με την ένταξη του Δήμου στο άρθρο 79 , στην ουσία βάζουμε το δήμο σε ένα ΜΝΗΜΟΝΙΟ όπως περιγράφει αναλυτικά  το άρθρο 76. Ένα μνημόνιο που περιλαμβάνει: αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων, πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις δημοτικών υπαλλήλων, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους-τέλη-δικαιώματα και εισφορές, πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, αύξηση του ανωτάτου συντελεστή επιβολής του ΤΑΠ  και άλλα καλούδια………….

►  Γιατί , παρότι επιμείναμε πολλάκις με συνεχείς ερωτήσεις μας , στο να μας δοθούν περαιτέρω στοιχεία για το ΠΩΣ και ΠΟΙΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο χρέος του Δήμου μας , οι απαντήσεις που πήραμε ήταν από αόριστες έως ανύπαρκτες.

► Γιατί, στην ένταξη στο άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 εντάσσονται οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014 προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία .  Και εφόσον, όπως προείπα παραπάνω , ΔΕΝ μου απάντησαν σε ποιες χρονικές περιόδους δημιουργήθηκε το τόσο μεγάλο χρέος του Δήμου μας, ελλοχεύει   ο  κίνδυνος να υπάρχει και κομμάτι χρεών που δημιουργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως και 30-11-2014, χρονικό διάστημα το οποίο είμαι μέλος του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου ( Εδώ επικαλούμαι τη ρήση του σοφού λαού: ‘και κερατάς και δαρμένος;’.

►  Γιατί, όταν ρωτήσαμε τον Κο. Δήμαρχο:  πως είναι δυνατόν ένας τόσο πλούσιος Δήμος σαν τον Καλλικρατικό Δήμο Φυλής, ενώ έχει διαχειριστεί τα τελευταία 20  χρόνια πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ, να βρίσκεται και χρεωμένος με επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, από όλες τις διοικήσεις του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής, αλλά και των Καποδιστριακών πρώην Δήμων, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής , εισπράξαμε ένα μεγαλοπρεπές : ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ .

►  Γιατί, παίρνοντας το λόγο ο γνωστός προφέσορας Αντιδήμαρχος και γνώστης επί παντός επιστητού , δικαιολόγησε το μεγάλο αυτό ύψος χρέους , ΚΥΡΙΩΣ , ως αποτέλεσμα της πολιτικής  του πρώην Δημάρχου Άνω Λιοσίων κου Παπαδήμα . Κατά τα λεγόμενα του , η  ένταξη του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων στο πρόγραμμα ανάπλασης της περιοχής από τον κο Παπαδήμα και η κατασκευή ΔΩΡΕΑΝ ?????? χιλιάδων σπιτιών προς όφελος των Δημοτών του Δήμου Άνω Λιοσίων, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, τον Σεπτέμβρη του έτους 1999 εκτόξευσε το χρέος του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων στα ύψη.  Μήπως σας παραπέμπει  κάπου, η παραπάνω απάντηση του κου Αντιδημάρχου , όπως π.χ.  την γνωστή φράση :

‘Μαζί τα φάγαμε’ !!!!!!!!!!!!!!

►  Γιατί, δεν μας απάντησαν, ποιο ήταν το  ύψος του χρέους που παρέδωσε ο ίδιος ο νυν Δήμαρχος, στο πρώην Δήμαρχο του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής κο Μπουραίμη  την 31-12-2010, κατά την λήξη της πρώτης  θητείας του σαν Δήμαρχος  στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Άνω Λιοσίων; Ενώ σε blogspot – τοπικό Μ.Μ.Ε. αναφέρθηκε το παραπάνω χρέος που άφησε ο πρώην Δήμαρχος κος Μπουραίμης την 31-8-2014 στον νυν Καλλικρατικό Δήμο Φυλής .

►  Γιατί, δεν μας απάντησαν αν μεταφέρθηκαν και ποιο το ύψος τους, χρέη των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ζεφυρίου και Φυλής , στο νυν Καλλικρατικό Δήμο Φυλής την 31-12-2010 .

 

Β. Τυπικοί – Διαδικαστικοί λόγοι

►  Γιατί για πολλοστή φορά φέτος, μας επέδωσαν για ένα τόσο σοβαρό θέμα ΔΣ, ΜΟΝΟ την  πρόσκληση του ΔΣ χωρίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Αντί αυτού η εισήγηση έγινε και αναγνώσθηκε από τον κο Δήμαρχο κατά την διάρκεια του ΔΣ και οι παρεβρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήμασταν απλοί ακροατές ποσών και αριθμών εγγράφων. Μας μοιράσθηκε η εισήγηση μετά την ανάγνωση – τοποθέτηση του κου Δημάρχου στο ΔΣ και μας ζητήθηκε η τοποθέτηση – ΨΗΦΙΣΗ ή ΜΗ του θέματος, με μόνα στοιχεία ότι ακούσαμε ή συγκρατήσαμε από την ανάγνωση – τοποθέτηση του κου Δημάρχου.

►  Γιατί , ΔΥΣΤΥΧΩΣ για την κα Πρόεδρο του ΔΣ, ενώ έφερε προς συζήτηση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα προς ψήφιση , δεν κράτησε στο ύψος των περιστάσεων την διαδικασία διεκπεραίωσης  του εν λόγω ΔΣ όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του. Και το λέμε αυτό γιατί προς το τέλος της διάρκειας του ΔΣ , αφού επανειλημμένα ζητήσαμε το λόγο από την κα Πρόεδρο , ενώ μας τον έδωσε , θεώρησε σωστό να κρίνει Η ΙΔΙΑ, ότι ήμασταν εκτός θέματος, να μας αφαιρέσει το λόγο, να προχωρήσει στην ψήφιση του θέματος και την ολοκλήρωση του ΔΣ. Ευτυχώς γι αυτήν, διότι μέχρι την διεξαγωγή του ΔΣ της 16-02-2015  ήμασταν πεπεισμένοι ότι τηρείται κατά γράμμα η διαδικασία διεξαγωγής των ΔΣ , όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας  αυτών. Ενημερώνουμε όμως, προς όλους τους αποδέκτες, ότι σε περίπτωση που επαναληφθεί μία τέτοια μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος της παράταξης μας ,  θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε την εν λόγω διαδικασία σε όλα τα θεσμικά όργανα της πολιτείας μας .

►  Τέλος  , θα κλείσω το παρόν Δελτίο Τύπου , με το σλόγκαν που διεμήνυσα προς το κο Δήμαρχο λίγο πριν το τέλος του  ΔΣ της 16-02-2015: «Κε Δήμαρχε, επειδή εμείς στην ΕΥ-ΠΟΛΙΣ δεν είμαστε πρόβατα, ΔΕΝ θέλουμε τσοπάνη να τα φυλάει»  .

Υ.Γ. :

Τέλος καταστώ σαφές προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά σε εσάς κε Δήμαρχε, ότι η παράταξη ΕΥ-ΠΟΛΙΣ μέσω του επικεφαλή της κου Αβράμη Γεώργιου, ΔΕΝ θα δώσουμε σε κανέναν συγχωροχάρτι και ειδικά σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως το υπέρογκο χρέος του Δήμου Φυλής που έχει μετατραπεί τόσα χρόνια σε  ‘κολυμβήθρα του Σιλωάμ’ . Και επειδή όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως εμείς στην ΕΥ-ΠΟΛΙΣ έχουμε πολύ χιούμορ ,κατά την προσφιλή σας φράση κε Δήμαρχε που χρησιμοποιείτε: ‘βάλε πλάτη μπάρμπα!!!!!!’ , εμείς αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε πλάτη ………………………