Ένας από τους σημαντικότερους φορείς (ίσως ο πιο σημαντικός) είναι η οικονομική επιτροπή ενός Δήμου.

Από αυτόν τον φορέα εγκρίνονται  όλα σχεδόν τα ποσά που διαχειρίζεται ένας Δήμος για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να είναι όλα εντάξει, στην Ο.Ε του Δήμου Φυλής παρατηρούνται ευτράπελα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η συνεδρίαση της Ο.Ε της Παρασκευής 15/09/2017. Ο κος. Δήμαρχος έχασε την ψυχραιμία του για ακόμη μια φορά και στόλισε με εκφράσεις ορνιθολογίας Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας.

Του τις επιστρέφουμε γιατί δεν θέλουμε να πέσουμε στο επίπεδο στο οποίο έχει καταντήσει την Ο.Ε αλλά και το Δημοτικό συμβούλιου του Δήμου Φυλής.

Πάμε τώρα στην ουσία, για το τι ακριβώς έγινε σήμερα, 15/9/2017:

Έθεσα προ ημερήσιας 2 θέματα:

  1. Κατήγγειλα την Ο.Ε της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 σαν άκυρη, διότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 5, Σύγκλιση Οικονομικής Επιτροπής     (αρΘ. 75, Νόμος 3852/ 2010).
  2. Ουδέποτε ενημερώθηκα για την έκτακτη Ο.Ε. η οποία έγινε 9/8/2017 κατά την οποία ψηφίστηκε σαν έκτακτο θέμα, η πίστωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου – Δήμου Φυλής και θέμα την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον Δήμο Φυλής.    Στην εν λόγω συνεδρίαση ψηφίστηκε, για το παραπάνω συνέδριο από τα μέλη της πλειοψηφίας, το ποσό των 133.600€!!!!!!

Σημειώνω ότι ο κος. Δήμαρχος ανέφερε ότι στην προγραμματική σύμβαση προβλεπόταν μέγιστο κόστος,  40.000 € για το εν λόγω συνέδριο.

 

Τα συμπεράσματα δικά σας…

 

Για τα παραπάνω ενημέρωσα το σώμα ότι θα προβώ σε κάθε νόμιμο μέσο το οποίο μου παρέχεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Δήμων και κοινοτήτων, και με γνώμονα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των Συνδημοτών μου.

 

Τέλος σας παραθέτω ορισμένα από τα θέματα, τα οποία ψηφίστηκαν, στην οικονομική επιτροπή της 15ης Σεπτεμβρίου 2017.

 

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ) (Συνολικό ποσό μελέτης  480.000,00 €).

Ποσό απορρόφησης για το έτος 2017 (δηλαδή στους επόμενους 3 μήνες!) :  110.00,00€.  !!!!!!!!!!!

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ποσό :    24.800,00€

  1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ , Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ποσό :     19.939,20€

  1. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ποσό :     4.800,00€

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ο. & ΠΛ

Ποσό :     3.600,00   €

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ποσό :    19.959,04  €

  1. «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Της ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ»

Ποσό : 70.680,00€  !!!!!!!!!!!!!!!!

  1. << Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και εργασιών πρόληψης και  αποκατάστασης μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ή θεομηνία >> προϋπολογισμού 300.000,00 €.

 

Άλλωστε όπως λέει και η διοίκηση του Δήμου Φυλής :

 

                              << Λεφτά υπάρχουν >> !!!!!!!!!!!